English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės veikla kovojant su korupcija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktų nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Kovą su korupcija Lietuvos Respublikos muitinėje galima skirstyti į du pagrindinius segmentus: korupcijos prevenciją (korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimą bei šalinimą) ir atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus įgyvendinimą.

Korupcijos prevencija – tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Lietuvos Respublikos muitinėje taikomos korupcijos prevencijos priemonės:

- veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas;

- asmenų, pretenduojančių į tarnybą LR muitinėje, tikrinimas;

- asmenų, pretenduojančių į tarnybą LR muitinėje, asmenybės savybių vertinimas;

- visuomenės švietimas ir informavimas ir nustatytų korupcijos atvejų viešinimas; 

- antikorupciniai mokymai muitinės pareigūnams;

- kovos su korupcija programos ir jų įgyvendinimo priemonių planai.

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų muitinės veiklos srityje išaiškinimas, taip pat rengiančių, darančių ar padariusių nusikalstamas veikas asmenų nustatymas ir jų baudžiamasis persekiojimas. Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato šie Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniai: Kyšininkavimas (225 str.), Prekyba poveikiu (226 str.), Papirkimas (227 str.), Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (228 str.), Tarnybos pareigų neatlikimas (229 str.).

Padalinys, atsakingas už korupcijos prevenciją Lietuvos Respublikos muitinėje

Lietuvos Respublikos muitinėje už korupcijos prevenciją yra atsakinga Muitinės departamento Imuniteto tarnyba.

Imuniteto tarnyba vykdo šiuos uždavinius:

- atskleidžia ir šalina korupcijos muitinėje priežastis ir sąlygas, sudarydama ir įgyvendindama atitinkamų korupcijos prevencijos priemonių sistemą, daro poveikį muitinės personalui ir kitiems asmenims siekiant atgrasinti juos nuo korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų darymo;

- užkardo rengiamus, tiria daromus ar padarytus muitinės personalo ir kitų asmenų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus muitinės veiklos srityje;

- padeda Muitinės departamento generaliniam direktoriui užtikrinti muitinės personalo patikimumą.

Finansų ministro įsakymu yra įgalioti asmenys vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Lietuvos Respublikos muitinėje.

Lietuvos Respublikos muitinės veiklos kovojant su korupcija ataskaitos

Informacija apie Lietuvos Respublikos muitinės veiklą kovojant su korupcija ir formuojant antikorupcinę aplinką institucijoje 2016 m.

Informacija apie Lietuvos Respublikos muitinės veiklą kovojant su korupcija ir formuojant antikorupcinę aplinką institucijoje 2015 m.

Informacija apie Lietuvos Respublikos muitinės veiklą kovojant su korupcija ir formuojant antikorupcinę aplinką institucijoje 2014 m.

Informacija apie Lietuvos Respublikos muitinės veiklą kovojant su korupcija ir formuojant antikorupcinę aplinką institucijoje 2013 m.

Lietuvos Respublikos muitinėje atliktos apklausos

Korupcijos situacija Lietuvos muitinėje (2017 m.)

Korupcijos situacija Lietuvos muitinės kelio postuose  (2016 m.)

Korupcijos situacija Lietuvos muitinėje (2015 m.)

Korupcijos situacija Lietuvos muitinės kelio postuose (2014 m.)

Lietuvos Respublikos muitinėje atliktos analizės

Neteisėti pinigų siūlymo atvejai Lietuvos muitinės postuose (2014 m.)

Leidimų atstovauti valstybės ir savivaldybių institucijose sąrašas

Gautų dovanų ar paslaugų apskaitos žurnalas (2016 m.)

 

Informacija atnaujinta 2017-05-18