English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Atviri duomenysLietuvos Respublikos muitine, prisijungdama prie atviru duomenu iniciatyvos Lietuvoje, sudaro galimybe visiems naudotis pirminiais LR muitines disponuojamais duomenimis.

Atviri duomenys (angl. Open Data) da˛niausiai suprantami kaip pirminiai viešojo sektoriaus instituciju kaupiami duomenys, pateikiami tinkamu formatu, kad butu galima juos pritaikyti tolesniam naudojimui. Atviru duomenu pateikimas turi u˛tikrinti paciu duomenu prieinamuma, pakartotini panaudojima, o tokiu duomenu naudotojai neturi buti diskriminuojami. Placiau apie atvirus duomenis galima susipa˛inti studijoje.

Pakartotinai naudojant Lietuvos Respublikos muitines atvirus duomenis, prašome nurodyti pirmini informacijos šaltini.

Pateikiama informacija: Lietuvos muitines istaigos pavadinimas/kodas, istaigos adresas, kontaktai, vadovaujancioji istaiga, geografine situacija, muitines istaigoje veikiancios kitos tarnybos, muitines istaigos aptarnaujamo transporto rušys, muitines istaigos atliekamos funkcijos, muitines istaigos specialioji kompetencija, muitines istaigos darbo dienos ir darbo laikas, pastabos.

Muitines istaigu duomenys
Pateikiamas Europos Sajungos valstybiu nariu muitines istaigu sarašas: muitines istaigos pavadinimas, kodas, istaigos adresas, kontaktine informacija, muitines istaigos atliekamos funkcijos, darbo dienos ir darbo laikas, vadovaujancioji istaiga, geografine situacija, muitines istaigos aptarnaujamo transporto rušys.

Muitines istaigos atliekamos funkcijos
Pateikiamas muitines istaigu atliekamu funkciju sarašas: muitines istaigos atliekamos funkcijos kodas, muitines istaigos atliekamos funkcijos aprašymas Europos Sajungos šaliu kalbomis, galiojimo laikotarpis.

Muitines ir kitu valstybiniu instituciju pri˛iurimu sandeliu sarašas
Pateikiamas muitines ir kitu valstybiniu instituciju pri˛iurimu sandeliu sarašas: sandelio kodas, pavadinimas, adresas, sandelio veiklos galiojimo laikotarpis.

Sandeliu tipai
Pateikiamas sandeliu tipu sarašas: sandelio tipo kodas, sandelio tipo aprašymas Europos Sajungos šaliu kalbomis, galiojimo laikotarpis.

Valiutu, naudojamu deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sarašas
Pateikiamas valiutu, naudojamu deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sarašas: valiutos pavadinimas, kodas, galiojimo laikotarpis.

Muitineje naudojami valiutu kursai
Pateikiami euro ir kitu valiutu santykiai, naudojami prekiu muitines vertes elementams, išreikštiems ne eurais, perskaiciuoti.

Prekiu nomenklaturos kodai
Pateikiamas prekiu nomenklaturos kodu, naudojamu deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sarašas: prekes kodas, po˛ymis, ar preke yra akcizu objektas, kodo naudojimo importo/ eksporto deklaracijose po˛ymis, prekes aprašymas lietuviu ir anglu kalbomis, galiojimo laikotarpis.

Matavimo vienetai, naudojami deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei
Pateikiamas matavimo vienetu, naudojamu deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sarašas: matavimo vieneto kodas, jo aprašymas lietuviu ir anglu kalbomis, galiojimo laikotarpis.

Prekes kodu, matavimo vienetu ir ju patikslintoju kodu saryšis
Pateikiamas prekes kodu, matavimo vienetu ir ju patikslintoju kodu saryšis, naudojamas deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei: prekes kodas, papildomas matavimo vienetas, matavimo vieneto patikslintojas, šalies kodas, naudojimo importo deklaracijose po˛ymis, naudojimo eksporto deklaracijose po˛ymis, galiojimo laikotarpis.

Parengtos Atviru duomenu rinkmenos yra nemokamos, pateiktos XML ir PDF formatais.

Kontaktinis asmuo:
Muitines departamento Komunikacijos skyriaus vyr. inspektore Inga Mauriciene,
tel. (8 5) 232 7467, el. p. inga.mauriciene@lrmuitine.lt .

Atnaujinta 2017-05-26