English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės tarpininkai

Muitinės tarpininkai

Muitinės tarpininkas – tai Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo arba neturintis juridinio asmens statuso ūkio subjektas, kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra įgijęs teisę teikti muitinės tarpininko paslaugas pagal raštišką sutartį arba raštišką įgaliojimą, patvirtinantį, kad muitinės tarpininkui suteikta teisė atstovauti kitiems asmenims, atliekant muitinės formalumus, veikiant atstovaujamojo vardu, atstovaujamojo sąskaita ir dėl jo interesų.

Muitinės tarpininko atstovas – asmuo, dirbantis muitinės tarpininko įmonėje, turintis teisės aktų nustatyta tvarka kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą (muitinės tarpininko atstovo pažymėjimą) ir kuris yra įtrauktas į muitinės tarpininkų atstovų sąrašą bei turintis teisę muitinės tarpininko vardu teikti muitinės tarpininko paslaugas.

Muitinės tarpininkai, kurie turi leidimą teikti muitinės tarpininko paslaugas, gali jas teikti visoje Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje bei kitų Europos Sąjungos valstybių narių teritorijose, kuriose netaikomi Bendrijos muitinės kodekso 5 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje numatyti apribojimai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais ir tvarka – trečiųjų šalių teritorijose.

Leidimas teikti muitinės tarpininko paslaugas neišduodamas, jeigu apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius pateikia pažymą, kad asmuo nemoka mokesčių biudžetui arba yra padaręs pažeidimų, dėl kurių atsirado žala valstybės biudžetui ir, jeigu asmuo nevykdo įsipareigojimų muitinei, yra padaręs reikšmingą ar kartotinį muitų teisės aktų pažeidimą per vienerius savo veiklos metus iki prašymo pateikimo dienos.

Muitinės tarpininkų sąrašas

Muitinės tarpininkų sąrašai pagal teritorinių muitinių veiklos zonas:

Vilniaus teritorinės muitinės veiklos zonoje veiklą vykdantys muitinės tarpininkai

Kauno teritorinės muitinės veiklos zonoje veiklą vykdantys muitinės tarpininkai

Klaipėdos teritorinės muitinės veiklos zonoje veiklą vykdantys muitinės tarpininkai

Informacija atnaujinta 2016-01-25